Nákupní košík
Košík je prázdný

Všeobecné podmínky

Nákup zboží mohou uskutečňovat právnické a fyzické osoby (dále jen zákazník) bez omezení za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými pravidly a podmínkami nákupu. Tyto podmínky mohou podléhat individuálním smluvním úpravám.

Registrace
Před realizací nákupu je každý zákazník povinen zaregistrovat se. Pro registraci je potřebné, aby každý zákazník vyplnil své osobní údaje, které od něho systém vyžaduje. Osobní údaje je nutné vyplnit pouze při prvním nákupu. Prodejce ručí za to, že osobní údaje poskytované zákazníkem budou použité výlučně pro účely zásilkového obchodu. V souvislosti se zabezpečením zásilkového obchodu je společnost oprávněna v nezbytném rozsahu poskytnout osobní údaje zákazníka přepravcovi, který zabezpečuje doručení objednaného zboží zákazníkovi. Prodejce se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji ve smyslu zákona. Po registraci bude každý zákazník moci využít svůj e-mail a heslo při budoucích nákupech. Pod tímto e-mailem (loginem) a heslem (pinem) budou též evidované slevy a jiné výhody pro každého zákazníka individuálně. E-mail (login) a heslo (pin), které zákazník zadá při registraci doporučujeme si zapsat a uchovat pro případ budoucích nákupů. Při každém dalším nákupu stačí zadat pouze svůj e-mail (login) a heslo. Prodejce nenese zodpovědnost za případné zneužití zákazníkových přístupových údajů (e-mail a heslo)  a škody, které tak zákazníkovi vzniknou. Zákazník je povinný zabezpečit, aby jeho přístupové heslo nemohlo být zneužité třetí osobou.

Objednávání zboží
Zákazník si může objednat jakékoliv zboží,  u kterého je umístěna ikona nákupního košíku. Po kliknutí na nákupní košík se vybrané zboží automaticky  vloží do nákupního košíku. Obsah košíku je možné si kdykoliv prohlédnout a v případě potřeby vložené zboží z košíku odstranit. Po stlačení tlačítka „vytvořit objednávku“ bude zákazník vyzvaný, aby si zkontroloval fakturační údaje, vybral způsob dopravy a cílovou adresu a odeslal objednávku. Po vložení potřebných údajů a po kliknutí na odkaz „ odeslat objednávku“ bude Vaše objednávka zaregistrovaná. Momentem odeslání  objednávky zákazníkem vzniká mezi zákazníkem a prodejcem obchodní vztah. Objednávky, které převyšují fin. částku 10.000,- Kč a zboží nacházející se skladem  si prodejce  telefonicky ověří u zákazníka aby se zabránilo případnému falešnému objednání na Vaši adresu.

Platba
Cena  přepravného za objednané zboží bude zákazníkovi automaticky vypočítána přímo při vkládání zboží do košíku v závislosti na velikosti a hmotnosti balíku. Informace o předání zásilky zásilkové službě získáte v obchodní agendě.Pokud Vás pracovník zásilkové služby nezastihne na adrese uvedené při registraci, nechá Vám v poštovní schránce lístek s tel. číslem. Na uvedeném tel. čísle  můžete zatelefonovat a dohodnout si jiný čas a místo dodání zásilky. Prodejce si vyhrazuje právo prodloužit dobu dodání zboží o max. 5 prac. dní.

Zrušení objednávky
V případě stornování objednávky zákazníkem je zákazník povinný tuto objednávku stornovat telefonicky a to na tel. čísla prodejce. V případě zrušení objednávky prodejcem bude zákazník na tuto skutečnost  upozorněn e-mailem. Prodejce si vyhrazuje právo neúplnou, nepravdivou objednávku resp. Neuhrazenou objednávku zrušit, popř. upřednostnit jiného zákazníka.

Doručení zboží
Objednané zboží je standartně doručené ve lhůtě 10 dní o vyskladnění zboží. Prodejce negarantuje dobu doručené a uvádí pouze předpokládanou dobu vzhledem ke skutečnosti, že doručení se realizuje prostřednictvím třetích osob. Pokud bude doba dodání z tech. důvodů nesplnitelné, zákazníkovi bude nabídnuta možnost zrušení objednávky nebo bude informován o případném prodloužení doby dodání. Objednané zboží by měl doručen do max. dvou týdnů. Zboží objednané během víkendů nebo svátků bude expedováno během 10 dní o 1 prac. dne po svátku či víkendu.

Převzetí zboží
Povinností zákazníka je , aby si doručené zboží vizuálně zkontroloval ihned po převzetí. Zákazník má právo nepřevzít zboží v případech, bylo-li zboží viditelně poškozeno při přepravě nebo neúplné zboží. V případě že reklamace je uplatněna do 7 dní ode dne dodání, prodejce se zavazuje poškozený nebo nefunkční zboží toto zboží vyměnit. Při možném opakování umožní prodejce objednávku zrušit.

Reklamace
V případě, že se zákazník rozhodne objednané zboží vrátit může tak učinit bez udání důvodu do 14 prac. dnů ode dne převzetí zboží. V situaci, že zboží je potřeba zaslat poštou, činí zákazník tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalu, který zboží dostatečně chrání a vyhovuje nárokům na přepravu křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.  Záruční doba vztahující se na výrobek je stanovena v záručním listě dodaný s výrobkem. Oprava v záruční době je bezplatná, záruční doba je 2 roky, pokud není v záručním listě stanovená delší doba. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením, provozováním za nevhodných podmínek.

Zodpovědnost
Prodejce  může kdykoli bez upozornění změnit produkty a služby prezentované na www stránkách.

Prodejce nenese vůči jiné straně zodpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody způsobené použitím informací z jeho vlastních nebo odkazujících  www stránek.

Prodejce neposkytuje žádné garance a záruky mimo záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb. Informace uvedené na www stránkách prodejce není možné interpretovat  jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel. Pokud toto prohlášení zákazník neobdržel od prodejce v písemné podobě,  co ho kontaktoval, že si přeje poskytnuté informace na daný účel použít.

Platné od 1.1.2007